top of page
output-onlinepngtools-3.png

Ett aldrig så perfekt foto kräver omfattande digital

bearbetning innan det kan gå i tryck.

Repro handlar egentligen om att överföra bilden från en färgrymd till en annan och samtidigt ta hänsyn till det stoff i vilket den ska ta mark – en svindlande manöver som med avseende på precision och beräkning påminner om en månlandning.

 

Det flöde som utgör vårt lilla rymdepos kallar vi Italgraf Premium. Logon återfinns som ett sigill på våra kvalitetssäkrade färgprover. 

output-onlinepngtools-4.png

Tjänsten Italgraf Resurs tar vår kundrelation till en ny nivå. Konceptet erbjuder ett samlat grepp om den grafiska produktionen från prepress till sluttryck.

 

Här arbetar vi nära kunden och hjälper till med saker som historiskt skötts av förlagen – handhar författare, fotografer, illustratörer och formgivare, ser till att lämning och logistik i allmänhet löper smidigt, håller ett öga på tidtabell och produktionsvillkor, styr och samordnar.

 

Ju förr vi är med i processen desto färre dyrköpta missförstånd i form av felaktigt sidantal och lågupplösta bilder i slutskedet. Vår ingående kunskap om branschen och vår gedigna erfarenhet av upphandling spar möda, tid och pengar åt vår kund.

400.png

Kvalitet

Vi hanterar alla typer av tryckproduktion och anlitar de bästa leverantörerna. Regelmässigt förvissar vi oss om standard på ort och ställe. Det blir enklast så - och gör det lättare att säkra hög kvalitet och trygg leverans. 

352.png

Tryck

Om vi genom åren utvecklat och förfinat arbetet med prepress avsevärt kan detsamma sägas med emfas om tryckproduktionen.

57.png

Erfarenhet

Italgraf Media har diger erfarenhet av att trycka, upphandla tryckproduktion och förmedla kontakt och kontrakt med tryckerier över hela världen.

6.png

Oberoende

Vi följer den grafiska branschens etiska kod och iakttar en hållning präglad av professionalism, stringens, intergritet och oberoende.

bottom of page