top of page

Italgraf Media täcker hela processen från prepress till sluttryck - fotograferar, bildbehandlar och tryckanpassar, skannar och kör ut certifierade färgprover, bryter text och bistår vid behov våra kunder som konsult.

370.png

Repro

Italgraf Medias bildbehandling sker numera enligt ett originalkoncept som vi själva tagit fram. Med modifierade isoprofiler maximerar vi separeringen från RGB till CMYK för optimal effekt och förnämlig kvalitet. Metoden innebär att det slutliga resultatet kan visualiseras redan från början.  

Vi arbetar med checklistor så vi kvalitetssäkrar allt vi levererar för att våra kunder ska känna sig trygga.

20.png

Proofing

Italgraf Medias certifieringssystem för provtryck har uppgraderats som en direkt följd av vårt innovativa reproarbete med den europastandard som branschen enats om. Vi kan idag kort sagt simulera sluttrycket oberoende av papperssort.

147.png

Original

Vi bearbetar text och bild fix och färdigt för trycket med yrkesmässig integritet och artistiskt handlag.

343.png

Foto

På kundens uppdrag utför vi såväl exteriör som interiör fotografering. För ändamålet har vi investerat i en Hasselbladskamera mediumformat med en ansenlig arsenal av objektiv och möjligheter. 

Tryck

Om vi genom åren utvecklat och förfinat arbetet med prepress avsevärt kan detsamma sägas med emfas om tryckproduktionen.

Erfarenhet 

Italgraf Media har diger erfarenhet av att trycka, upphandla tryckproduktion och förmedla kontakt och kontrakt med tryckerier över hela världen. 

 

Kvalitet

Vi hanterar alla typer av tryckproduktion och anlitar de bästa leverantörerna. Regelmässigt förvissar vi oss om standard på ort och ställe. Det blir enklast så - och gör det lättare att säkra hög kvalitet och trygg leverans.

Oberoende

Vi följer den grafiska branschens etiska kod och iakttar en hållning präglad av professionalism, stringens, intergritet och oberoende. 

bottom of page